שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

כאן תוכלו למצוא תשובות לכל הקשור למצבות

שאלות ותשובות בכל הקשור למצבות

כמה עולה מצבה?

מחיר הקמת מצבה מתחיל מ-3,000 ש"ח. ישנם מצבות יקרות יותר והמחיר תלוי בסוג השיש.

תוך כמה זמן מומלץ שהמצבה תהיה מוכנה?

3-4 ימים לפני יום השלושים לפטירה

הם קיים מנהג לחרוט תמונה על המצבה?

על פי ההלכה היהודית ומנהג ישראל שלא לחרוט תמונה על המצבה 

מה נהוג לכתוב על המצבה?

פה נטמן בראשי תיבות פ"נ, שם הנפטר ושמות הוריו. תאריך פטירתו העברי וראשי תיבות ת.נ.צ.ב.ה שמשמעותו תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מעבר לכיתוב זה ניתן להוסיף פרטים נוספים

מהי חלקת שומרי שבת?

חלקת שומרי שבת היא איזור מוגדר בבית העלמין המיועד לקבורת שומרי שבת בלבד.

מה עושים אם לא מתאפשר להקים את מצבה ביום השביעי?

מצוה להקים מצבה על הקבר ביום השביעי כי יש במצבה מנוחה גדולה לנפטר ותיקון גדול לעילוי נשמתו. מכל מקום היות והדבר לא תמיד מתאפשר טוב לסתום את הקבר בבטון ביום השביעי ולהשלים את מלאכת הבנייה מספר ימים לפני יום השלושים לפטירתו

באיזו שפה יש לכתוב את כיתוב המצבה?

הכתב שעל המצבה צריך להיות בלשון הקודש דוקא ולא בשפה אחרת. ובחוץ לארץ, אם אין האבלים מבינים לשון הקודש, מותר לכתוב בלשון שרגילים בה. 

איזה תאריך לכתוב על גבי המצבה? עברי או לועזי או שניהם?

אין לכתוב על המצבה תאריך לועזי, אלא תאריך עברי בלבד.

האם מותר לתת מצבה אחת על שני קברים כגון הורים?

הנוהגים לתת מצבה אחת גדולה על שני קברים, כגון לאביהם ואמם, רשאים לעשות כן.

האם מומלץ להכין מקום להדלקת נרות לנשמת הנפטר?

נכון להכין מקום במצבה שיהיה ראוי להדליק בו נרות לעילוי נשמת הנפטר ויאמר בפיו בשעת הדלקת הנר, שהוא מדליק הנר הזה למנוחת נפש פלוני בן פלונית.

האם מותר לבקר פעמיים את הנפטר?

על פי ההלכה אין לבקר קבר אחד שתי פעמים ביום אחד.

כתב על מצבה הם עדיף שיהיה שוקע או בולט?

כדאי שהאותיות שעל המצבה תהיינה שקועות ולא בולטות.

האם אפשר לזרוע פרחים או צמחים על הקבר עצמו?

לא כדאי לזרוע פרחים או צמחים שאין זה מנהג ישראל. אולם, מותר לזרוע באדמה שבין הקברות.